Bhutan Postal Codes


  1. GMT/UTC
  2. UTC+6
  1. Time zone
  2. Asia/Thimphu